CY7C1069GN30-10ZSXI
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-CY7C1069GN30-10ZSXI
제조업체 부품 번호:

CY7C1069GN30-10ZSXI

제품 분류: 메모리
제조업체: Cypress Semiconductor
제품 요약: SRAM
  datasheetCY7C1069GN30-10ZSXI Datasheet
꾸러미:
수량: 0 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
Lead Time:Send email to learn lead time
주문 가능 수량
On Order
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호: (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: Cypress Semiconductor
제품 분류: 메모리
검색 소자 모델 : "CY7C1" 포함 단어 12
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
CY7C1061GE30-10ZXIES Cypress Semiconductor 0 SRAM 16Mb 2.2V-3.6V 10ns Asyn SRAM with ECC
CY7C1069GN30-10BVXI Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1061GE30-10BVXIES Cypress Semiconductor 0 SRAM 16Mb 2.2V-3.6V 10ns Asyn SRAM with ECC
CY7C1061G18-15BV1XIES Cypress Semiconductor 0 SRAM 16Mb 1.65V-2.2V 15ns Asyn SRAM with ECC
CY7C1381KV33-133AXIT Cypress Semiconductor 0 SRAM SYNC SRAMS
CY7C1381KVE33-133AXIT Cypress Semiconductor 0 SRAM SYNC SRAMS
CY7C1069GN30-10ZSXIT Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1460KV25-167AXCT Cypress Semiconductor 0 SRAM 36MB SRAM with ECC
CY7C1061G30-10ZXET Cypress Semiconductor 0 SRAM ASYNC SRAMS
CY7C1069GN30-10BVXIT Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C131E-55NXI Cypress Semiconductor 96 SRAM 8Kb (1Kb x 8) 55ns Dual-Port SRAM
CY7C1357S-100AXC Cypress Semiconductor 29 SRAM 9Mb 100Mhz 512K x 18 Flow-Thru SRAM
CY7C1069GN30-10ZSXI 관련 제품 이미지
left
 • CY7C1061GE30-10ZXIES
 • CY7C1069GN30-10BVXI
 • CY7C1061GE30-10BVXIES
 • CY7C1061G18-15BV1XIES
 • CY7C1381KV33-133AXIT
 • CY7C1381KVE33-133AXIT
 • CY7C1069GN30-10ZSXIT
 • CY7C1460KV25-167AXCT
 • CY7C1061G30-10ZXET
 • CY7C1069GN30-10BVXIT
 • CY7C131E-55NXI
 • CY7C1357S-100AXC
right
CY7C1069GN30-10ZSXI 관련 키워드.
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 가격
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 도매상
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 제조업체
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 기술 데이터
 • CY7C1069GN30-10ZSXI PDF
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 데이트씨트
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 그림
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 사진
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 파트
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 주식
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 재고
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 견적요청
 • 구매 CY7C1069GN30-10ZSXI
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 문의
 • CY7C1069GN30-10ZSXI 온라인 주문

최신 제품

HYB18T1G160C2F-3S  INFINEON

HYB18T1G160C2F-3SMemory Chips, BGA,

상세 정보

HYB18T512160B2F-3S  INFINEON

HYB18T512160B2F-3SMemory Chips, BGA,

상세 정보

M29W128FL-70N6  ST

M29W128FL-70N6Memory Chips, TSOP,

상세 정보

CY7C1020CV33-15ZSXE  Cypress Semiconductor

CY7C1020CV33-15ZSXEMemory Chips, 44-TSOP II,IC SRAM 512KBIT 15NS 44TSOP

상세 정보

NT5TU128M4AE-5A  NANYA

NT5TU128M4AE-5AMemory Chips, BGA,

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com