CY7C1041G-10VXI
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-CY7C1041G-10VXI
제조업체 부품 번호:

CY7C1041G-10VXI

제품 분류: 메모리
제조업체: Cypress Semiconductor
제품 요약: SRAM CMOS RAM W ECC 4-Mbit
  datasheetCY7C1041G-10VXI Datasheet
꾸러미:
수량: 0 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
Lead Time:Send email to learn lead time
주문 가능 수량
On Order
입력 수량:
$6.50000 최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $6.50000
10+: $6.13208
100+: $5.78498
500+: $5.45753
1000+: $5.14861
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호: (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: Cypress Semiconductor
제품 분류: 메모리
검색 소자 모델 : "CY7C1" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
CY7C1049GE30-10ZSXI Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1041G18-15ZSXI Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1041GE-10ZSXI Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C109B-1XWI Cypress Semiconductor 0 SRAM Wafer & Die
CY7C1061G30-10ZXE Cypress Semiconductor 0 SRAM ASYNC SRAMS
CY7C1381KVE33-133AXI Cypress Semiconductor 0 SRAM SYNC SRAMS
CY7C1061G30-10ZSXIES CYPRESS TSOP-54 0 SRAM 16Mb 2.2V-3.6V 10ns Asyn SRAM with ECC
CY7C1041G30-10ZSXE Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1383KVE33-133AXI Cypress Semiconductor 0 SRAM SYNC SRAMS
CY7C1061G30-10ZXIES Cypress Semiconductor 0 SRAM 16Mb 2.2V-3.6V 10ns Asyn SRAM with ECC
CY7C1370KVE33-167AXI Cypress Semiconductor 0 SRAM SYNC SRAMS
CY7C1041G18-15VXI Cypress Semiconductor 0 SRAM CMOS RAM W ECC 4-Mbit
CY7C1041GE30-10VXI Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1041GE-10VXI Cypress Semiconductor 0 SRAM
CY7C1049GE30-10VXI Cypress Semiconductor 0 SRAM CMOS RAM W ECC 4-Mbit
CY7C1041G-10VXI 관련 제품 이미지
left
 • CY7C1049GE30-10ZSXI
 • CY7C1041G18-15ZSXI
 • CY7C1041GE-10ZSXI
 • CY7C109B-1XWI
 • CY7C1061G30-10ZXE
 • CY7C1381KVE33-133AXI
 • CY7C1061G30-10ZSXIES
 • CY7C1041G30-10ZSXE
 • CY7C1383KVE33-133AXI
 • CY7C1061G30-10ZXIES
 • CY7C1370KVE33-167AXI
 • CY7C1041G18-15VXI
 • CY7C1041GE30-10VXI
 • CY7C1041GE-10VXI
 • CY7C1049GE30-10VXI
right
CY7C1041G-10VXI 관련 키워드.
 • CY7C1041G-10VXI 가격
 • CY7C1041G-10VXI 도매상
 • CY7C1041G-10VXI 제조업체
 • CY7C1041G-10VXI 기술 데이터
 • CY7C1041G-10VXI PDF
 • CY7C1041G-10VXI 데이트씨트
 • CY7C1041G-10VXI 그림
 • CY7C1041G-10VXI 사진
 • CY7C1041G-10VXI 파트
 • CY7C1041G-10VXI 주식
 • CY7C1041G-10VXI 재고
 • CY7C1041G-10VXI 견적요청
 • 구매 CY7C1041G-10VXI
 • CY7C1041G-10VXI 문의
 • CY7C1041G-10VXI 온라인 주문

최신 제품

TE28F320J3D75  INTEL

TE28F320J3D75Memory Chips, 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width),IC FLASH 32MBIT 75NS 56TSOP

상세 정보

TE28F640J3C115  INTEL

TE28F640J3C115Memory Chips, 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width),IC FLASH 64MBIT 115NS 56TSOP

상세 정보

JS28F128P30B85  INTEL

JS28F128P30B85Memory Chips, 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width),IC FLASH 128MBIT 85NS 56TSOP

상세 정보

JS28F320J3D75E  Micron Technology Inc.

JS28F320J3D75EMemory Chips, 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width),IC FLASH 32MBIT 75NS 56TSOP

상세 정보

JS28F640P30T-85  Numonyx

JS28F640P30T-85Memory Chips, 56-TFSOP (0.724", 18.40mm Width),IC FLASH 64MBIT 85NS 56TSOP

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com