XPC8260AEUP1BA
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-XPC8260AEUP1BA
제조업체 부품 번호:

XPC8260AEUP1BA

제품 분류: 집적 칩
제조업체: MOT
제품 요약:
  datasheetXPC8260AEUP1BA Datasheet
꾸러미: 480TBGA
수량: 76 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:76즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: MOT
제품 분류: 집적 칩
검색 소자 모델 : "XPC82" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
XPC8260ZUIFBB3-200/133/66 MOT BGA 84
XPC823VR75B2T Freescale Semiconductor - NXP 256-BBGA 4420 IC MPU MPC8XX 75MHZ 256BGA
XPC8260VVIHBC Freescale Semiconductor - NXP 480-LBGA 150 IC MPU MPC82XX 200MHZ 408TBGA
XPC8260ZUIFBC Freescale Semiconductor - NXP 480-LBGA 669 IC MPU MPC82XX 200MHZ 408TBGA
XPC8241LZP166B MOTOROLA BGA 25360
XPC8260AZUHBA MOTOROLA BGA 69
XPC823ZT66A MOTOROLA BGA 2936
XPC8241LZP200B MOTOROLA BGA 2407
XPC8260AZUKHBA/233/166/66 MOT BGA480 143
XPC8260ZU133 MOT BGA 83
XPC8260ZUIFBC/200/13 MOT/FSC BGA 128
XPC823ZT66B2 MOT 256-BGA 577 IC MPU MPC8XX 66MHZ 256BGA
XPC8245LZU266B MOTOROLA BGA 4715
XPC8260AZUMIBA MOT BGA 446
XPC8260ZU133A MOTOROLA TBGA480 1267
XPC8260AEUP1BA 관련 제품 이미지
left
 • XPC8260ZUIFBB3-200/133/66
 • XPC823VR75B2T
 • XPC8260VVIHBC
 • XPC8260ZUIFBC
 • XPC8241LZP166B
 • XPC8260AZUHBA
 • XPC823ZT66A
 • XPC8241LZP200B
 • XPC8260AZUKHBA/233/166/66
 • XPC8260ZU133
 • XPC8260ZUIFBC/200/13
 • XPC823ZT66B2
 • XPC8245LZU266B
 • XPC8260AZUMIBA
 • XPC8260ZU133A
right
XPC8260AEUP1BA 관련 키워드.
 • XPC8260AEUP1BA 가격
 • XPC8260AEUP1BA 도매상
 • XPC8260AEUP1BA 제조업체
 • XPC8260AEUP1BA 기술 데이터
 • XPC8260AEUP1BA PDF
 • XPC8260AEUP1BA 데이트씨트
 • XPC8260AEUP1BA 그림
 • XPC8260AEUP1BA 사진
 • XPC8260AEUP1BA 파트
 • XPC8260AEUP1BA 주식
 • XPC8260AEUP1BA 재고
 • XPC8260AEUP1BA 견적요청
 • 구매 XPC8260AEUP1BA
 • XPC8260AEUP1BA 문의
 • XPC8260AEUP1BA 온라인 주문

논평

최신 제품

DH82C224 S R13E  Intel

DH82C224 S R13EIC Chips, ,Chipsets C224 Chipset Server FCBGA-708

상세 정보

DH82C224 S R17A  Intel

DH82C224 S R17AIC Chips, ,Chipsets C224 Chipset Server FCBGA-708

상세 정보

DH82Q85 S R174  Intel

DH82Q85 S R174IC Chips, ,Chipsets Q85 Chipset Desktop FCBGA-708

상세 정보

DH82Q87 S R19E  Intel

DH82Q87 S R19EIC Chips, ,Chipsets Q87 Chipset Desktop FCBGA-708

상세 정보

BD82QS67 S LHAG  Intel

BD82QS67 S LHAGIC Chips, ,Chipsets QS67 Express Chipset Mobile FCBGA-1071

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2018 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com