Z84C0006FEC-Z80(4V)
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-Z84C0006FEC-Z80(4V)
제조업체 부품 번호:

Z84C0006FEC-Z80(4V)

제품 분류: 집적 칩
제조업체: ZILOG
제품 요약:
  datasheetZ84C0006FEC-Z80(4V) Datasheet
꾸러미: (QFP)
수량: 121 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:121즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: ZILOG
제품 분류: 집적 칩
검색 소자 모델 : "Z84C0" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
Z84C0008FEC/Z80CPU ZIL QFP 2137
Z84C0010PEC/Z80CPU ZI DIP 550
Z84C0010VEC Zilog 44-LCC (J-Lead) 536 IC MPU Z80 10MHZ 44PLCC
Z84C0006PEC ZILOG DIP40 7079 IC MPU Z80 6MHZ 40DIP
Z84C0008PEC(Z80-CPU) ZILOG DIP-40 155
Z84C0008PEG Zilog 40-DIP (0.620", 15.75mm) 73 IC MPU Z80 8MHZ 40DIP
Z84C0020FEC Zilog 44-LQFP 86 IC MPU Z80 20MHZ 44QFP
Z84C0006PEC Z80CPU ZILOG DIP 630
Z84C0020PEC Zilog 40-DIP (0.620", 15.75mm) 741 IC MPU Z80 20MHZ 40DIP
Z84C0006PEC(Z80-CPU) ZILOG DIP 2146
Z84C0008PEG(Z80-CPU) ZILOG DIP-40 168
Z84C0020PEG Zilog 40-DIP (0.620", 15.75mm) 84 IC MPU Z80 20MHZ 40DIP
Z84C0008VEC Zilog 44-LCC (J-Lead) 19384 IC MPU Z80 8MHZ 44PLCC
Z84C0006PECCPU ZILOG DIP40 3463
Z84C0006PEC-CPU ZILOG DIP 506
Z84C0006FEC-Z80(4V) 관련 제품 이미지
left
 • Z84C0008FEC/Z80CPU
 • Z84C0010PEC/Z80CPU
 • Z84C0010VEC
 • Z84C0006PEC
 • Z84C0008PEC(Z80-CPU)
 • Z84C0008PEG
 • Z84C0020FEC
 • Z84C0006PEC Z80CPU
 • Z84C0020PEC
 • Z84C0006PEC(Z80-CPU)
 • Z84C0008PEG(Z80-CPU)
 • Z84C0020PEG
 • Z84C0008VEC
 • Z84C0006PECCPU
 • Z84C0006PEC-CPU
right
Z84C0006FEC-Z80(4V) 관련 키워드.
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 가격
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 도매상
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 제조업체
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 기술 데이터
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) PDF
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 데이트씨트
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 그림
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 사진
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 파트
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 주식
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 재고
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 견적요청
 • 구매 Z84C0006FEC-Z80(4V)
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 문의
 • Z84C0006FEC-Z80(4V) 온라인 주문

논평

최신 제품

BD82C206 S LHAU  Intel

BD82C206 S LHAUIC Chips, ,Chipsets C206 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

BD7500MB S LH2F  Intel

BD7500MB S LH2FIC Chips, ,Chipsets 7500 Chipset Server FCBGA-1295

상세 정보

BD82C204 S LHAV  Intel

BD82C204 S LHAVIC Chips, ,Chipsets C204 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

BD82HM67 S LH9C  Intel

BD82HM67 S LH9CIC Chips, ,Chipsets HM67 Express Chipset Mobile FCBGA-989

상세 정보

DH82H87 S R139  Intel

DH82H87 S R139IC Chips, ,Chipsets H87 Chipset Desktop FCBGA-708

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com