TMX320VC5441GGU
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-TMX320VC5441GGU
제조업체 부품 번호:

TMX320VC5441GGU

제품 분류: 집적 칩
제조업체: Texas Instruments
제품 요약:
  datasheetTMX320VC5441GGU Datasheet
꾸러미: QFP
수량: 640 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:640즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: Texas Instruments
제품 분류: 집적 칩
검색 소자 모델 : "TMX32" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
TMX320C6203BGNY Texas Instruments BGA 744
TMX320C6727ZDH Texas Instruments BGA 94
TMX320DSC21 Texas Instruments BGA 443
TMX320VC5510GGW2I Texas Instruments BGA 461
TMX320AV7110GFN Texas Instruments BGA 160
TMX320DM6420AZWT Texas Instruments BGA 909
TMX320TCI6482ZTZ Texas Instruments BGA 547
TMX320C6745BPTP3 Texas Instruments 176-LQFP Exposed Pad 82 IC DSP FLOATING-POINT 176HLQFP
TMX320AV7111GFN Texas Instruments BGA 108
TMX320C6203BGNY17V Texas Instruments BGA 101
TMX320DM642AGNZ Texas Instruments BGA 72
TMX320DSC24CB Texas Instruments BGA 83
TMX320TCI6486GTZ Texas Instruments BGA 104
TMX32C6203BGLS173H Texas Instruments BGA173( 440
TMX320C6747AZKB3 Texas Instruments 256-BGA 75 IC DSP FLOATING POINT 256BGA
TMX320VC5441GGU 관련 제품 이미지
left
 • TMX320C6203BGNY
 • TMX320C6727ZDH
 • TMX320DSC21
 • TMX320VC5510GGW2I
 • TMX320AV7110GFN
 • TMX320DM6420AZWT
 • TMX320TCI6482ZTZ
 • TMX320C6745BPTP3
 • TMX320AV7111GFN
 • TMX320C6203BGNY17V
 • TMX320DM642AGNZ
 • TMX320DSC24CB
 • TMX320TCI6486GTZ
 • TMX32C6203BGLS173H
 • TMX320C6747AZKB3
right
TMX320VC5441GGU 관련 키워드.
 • TMX320VC5441GGU 가격
 • TMX320VC5441GGU 도매상
 • TMX320VC5441GGU 제조업체
 • TMX320VC5441GGU 기술 데이터
 • TMX320VC5441GGU PDF
 • TMX320VC5441GGU 데이트씨트
 • TMX320VC5441GGU 그림
 • TMX320VC5441GGU 사진
 • TMX320VC5441GGU 파트
 • TMX320VC5441GGU 주식
 • TMX320VC5441GGU 재고
 • TMX320VC5441GGU 견적요청
 • 구매 TMX320VC5441GGU
 • TMX320VC5441GGU 문의
 • TMX320VC5441GGU 온라인 주문

논평

최신 제품

DH8910CC S LJVY  Intel

DH8910CC S LJVYIC Chips, ,Chipsets 8910 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

DH8950CL S LKCK  Intel

DH8950CL S LKCKIC Chips, ,Chipsets 8950 Chipset Server FCBGA942

상세 정보

DH8955CL S LKD4  Intel

DH8955CL S LKD4IC Chips, ,Chipsets 8955 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

DH8920CC S LK5Y  Intel

DH8920CC S LK5YIC Chips, ,Chipsets 8920CC Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

BD82Q67 S LJ4D  Intel

BD82Q67 S LJ4DIC Chips, ,Chipsets Q67 Express Chipset Desktop FCBGA-942

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2018 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com