MB90F347ASPF-G
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-MB90F347ASPF-G
제조업체 부품 번호:

MB90F347ASPF-G

제품 분류: 내장형 - 마이크로 컨트롤러
제조업체: FUJITSU
제품 요약:
  datasheetMB90F347ASPF-G Datasheet
꾸러미: LQFP100
수량: 858 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:858즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: FUJITSU
제품 분류: 내장형 - 마이크로 컨트롤러
검색 소자 모델 : "MB90F" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
MB90F378 FUJITSU TQFP 90
MB90F482 FUJITSU QFP 566
MB90F568 FUJITSU QFP64 760
MB90F823 FUJITSU QFP 2747
MB90F882PMC-GSE1 FIJITSU QFP 6830 16-bit Microcontrollers - MCU
MB90F543PF-G Cypress Semiconductor QFP 886 IC MCU 16BIT 128KB FLASH 100PQFP
MB90F598GPFR-GSE1 FUJITSU QFP100 3521 16-bit Microcontrollers - MCU
mb90f342capf-g Cypress Semiconductor QFP 104 IC MCU 16BIT 256KB FLASH 100PQFP
MB90F352ESPMC1-GS-SPE2 Cypress Semiconductor QFP64 7329 IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64LQFP
MB90F049APMC-G-107E1 FUJITSU QFP 462 16-bit Microcontrollers - MCU
MB90F462APMC-G-SNE1 FUJITSU 1190P/PKG 2250 16-bit Microcontrollers - MCU
MB90F394HAPMCR-GSE1 FUJISTU QFP 7310 16-bit Microcontrollers - MCU
MB90F488BPMC FUJITSU TQFP100 1179
MB90F562B FUJITSU QFP 3030
MB90F867A FUJITSU QFP 71
MB90F347ASPF-G 관련 제품 이미지
left
 • MB90F378
 • MB90F482
 • MB90F568
 • MB90F823
 • MB90F882PMC-GSE1
 • MB90F543PF-G
 • MB90F598GPFR-GSE1
 • mb90f342capf-g
 • MB90F352ESPMC1-GS-SPE2
 • MB90F049APMC-G-107E1
 • MB90F462APMC-G-SNE1
 • MB90F394HAPMCR-GSE1
 • MB90F488BPMC
 • MB90F562B
 • MB90F867A
right
MB90F347ASPF-G 관련 키워드.
 • MB90F347ASPF-G 가격
 • MB90F347ASPF-G 도매상
 • MB90F347ASPF-G 제조업체
 • MB90F347ASPF-G 기술 데이터
 • MB90F347ASPF-G PDF
 • MB90F347ASPF-G 데이트씨트
 • MB90F347ASPF-G 그림
 • MB90F347ASPF-G 사진
 • MB90F347ASPF-G 파트
 • MB90F347ASPF-G 주식
 • MB90F347ASPF-G 재고
 • MB90F347ASPF-G 견적요청
 • 구매 MB90F347ASPF-G
 • MB90F347ASPF-G 문의
 • MB90F347ASPF-G 온라인 주문

논평

최신 제품

MB90567TPMC-G-142-JNE1  Cypress Semiconductor

MB90567TPMC-G-142-JNE1Microcontrollers, ,16-bit Microcontrollers - MCU

상세 정보

MB90F048APMC-G-106E1  Cypress Semiconductor

MB90F048APMC-G-106E1Microcontrollers, ,16-bit Microcontrollers - MCU

상세 정보

MB90F048APMC-G-102E1  Cypress Semiconductor

MB90F048APMC-G-102E1Microcontrollers, ,16-bit Microcontrollers - MCU

상세 정보

MB90F882ASPMC-G-117E1  Cypress Semiconductor

MB90F882ASPMC-G-117E1Microcontrollers, ,16-bit Microcontrollers - MCU

상세 정보

MB90553BPMC-G-365E1  Cypress Semiconductor

MB90553BPMC-G-365E1Microcontrollers, ,16-bit Microcontrollers - MCU

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com