TMS320VC5472GHK980
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-TMS320VC5472GHK980
제조업체 부품 번호:

TMS320VC5472GHK980

제품 분류: 집적 칩
제조업체: Texas Instruments
제품 요약:
  datasheetTMS320VC5472GHK980 Datasheet
꾸러미: BGA
수량: 1133 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:1,133즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: Texas Instruments
제품 분류: 집적 칩
검색 소자 모델 : "TMS32" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
TMS320X2PJ Texas Instruments QFP 572
TMS32C6416DGLZW6E3 Texas Instruments BGA-532 109
TMS320C6202BGNY25 Texas Instruments 384-FBGA, FCCSPBGA 691 IC FIXED-POINT DSP 384-FC/CSP
TMS320DM6435ZWTQ5 Texas Instruments 361-LFBGA 456 IC DGTL MEDIA PROCESSOR 361-BGA
TMS320C6746BZWTA3 Texas Instruments 361-LFBGA 437 IC DSP FIX/FLOAT POINT 361NFBGA
TMS32C6416EGLZ5E0 Texas Instruments 532-BFBGA, FCBGA 168 IC FIXED POINT DSP 532-FCBGA
TMS320UC5402PGE-80 Texas Instruments 144-LQFP 836 IC DIG SIG PROCESSOR 144-LQFP
TMS320LF2402APGAR Texas Instruments 64-BQFP 132 IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP
TMS320C6701GJC150 Texas Instruments 352-BBGA, FCCSPBGA 449 IC FLOATING POINT DSP 352-BGA
TMS320DM648ZUTA8 Texas Instruments 529-BFBGA, FCBGA 632 IC DGTL MEDIA PROC 529FCBGA
TMS320DM642AZNZA6 Texas Instruments BGA 1196 IC FIXED-POINT DSP 548-FCBGA
TMS320VC5416ZGU160 Texas Instruments BGA 594 IC FIXED POINT DSP 144-BGA
TMS320DM6443ZWT Texas Instruments 361-LFBGA 2815 IC DGTL MEDIA SYS-ON-CHIP 361BGA
TMS320F28020PTS Texas Instruments 48-LQFP 78 IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP
TMS320C6413GTS500 Texas Instruments 288-BBGA, FCBGA 3561 IC DSP FIXED-POINT 288-FCBGA
TMS320VC5472GHK980 관련 제품 이미지
left
 • TMS320X2PJ
 • TMS32C6416DGLZW6E3
 • TMS320C6202BGNY25
 • TMS320DM6435ZWTQ5
 • TMS320C6746BZWTA3
 • TMS32C6416EGLZ5E0
 • TMS320UC5402PGE-80
 • TMS320LF2402APGAR
 • TMS320C6701GJC150
 • TMS320DM648ZUTA8
 • TMS320DM642AZNZA6
 • TMS320VC5416ZGU160
 • TMS320DM6443ZWT
 • TMS320F28020PTS
 • TMS320C6413GTS500
right
TMS320VC5472GHK980 관련 키워드.
 • TMS320VC5472GHK980 가격
 • TMS320VC5472GHK980 도매상
 • TMS320VC5472GHK980 제조업체
 • TMS320VC5472GHK980 기술 데이터
 • TMS320VC5472GHK980 PDF
 • TMS320VC5472GHK980 데이트씨트
 • TMS320VC5472GHK980 그림
 • TMS320VC5472GHK980 사진
 • TMS320VC5472GHK980 파트
 • TMS320VC5472GHK980 주식
 • TMS320VC5472GHK980 재고
 • TMS320VC5472GHK980 견적요청
 • 구매 TMS320VC5472GHK980
 • TMS320VC5472GHK980 문의
 • TMS320VC5472GHK980 온라인 주문

논평

최신 제품

BD82HM55 S LGZS  Intel

BD82HM55 S LGZSIC Chips, ,Chipsets HM55 Express Chipset Mobile FCBGA-1071

상세 정보

BD82C602J S LJNG  Intel

BD82C602J S LJNGIC Chips, ,Chipsets C602J Chipset Server FCBGA-901

상세 정보

BD82Q77 S LJ83  Intel

BD82Q77 S LJ83IC Chips, ,Chipsets Q77 Express Chipset Desktop FCBGA-942

상세 정보

BD82QM57 S LGZQ  Intel

BD82QM57 S LGZQIC Chips, ,Chipsets QM57 Express Chipset Mobile FCBGA-1071

상세 정보

BD82C206 S LJ4G  Intel

BD82C206 S LJ4GIC Chips, ,Chipsets C206 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com