TMS320M500PQL
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-TMS320M500PQL
제조업체 부품 번호:

TMS320M500PQL

제품 분류: 집적 칩
제조업체: Texas Instruments
제품 요약:
  datasheetTMS320M500PQL Datasheet
꾸러미: QFP
수량: 2648 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:2,648즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: Texas Instruments
제품 분류: 집적 칩
검색 소자 모델 : "TMS32" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
TMS320SA32NL Texas Instruments DIP40 86
TMS320TCI100BZLZ DSP BGA 69
TMS320TCI6484CMH Texas Instruments BGA 2860
TMS320TCI6608CYP-G1 Texas Instruments BGA 98
TMS320VC5409APGE-12O Texas Instruments QFP 627
TMS320VC5410APGE120 Texas Instruments QFP144 2870
TMS320VC5472GHK980 Texas Instruments BGA 1133
TMS320X2PJ Texas Instruments QFP 572
TMS32C6416DGLZW6E3 Texas Instruments BGA-532 109
TMS320C6202BGNY25 Texas Instruments 384-FBGA, FCCSPBGA 691 IC FIXED-POINT DSP 384-FC/CSP
TMS320DM6435ZWTQ5 Texas Instruments 361-LFBGA 456 IC DGTL MEDIA PROCESSOR 361-BGA
TMS320C6746BZWTA3 Texas Instruments 361-LFBGA 437 IC DSP FIX/FLOAT POINT 361NFBGA
TMS32C6416EGLZ5E0 Texas Instruments 532-BFBGA, FCBGA 168 IC FIXED POINT DSP 532-FCBGA
TMS320UC5402PGE-80 Texas Instruments 144-LQFP 836 IC DIG SIG PROCESSOR 144-LQFP
TMS320LF2402APGAR Texas Instruments 64-BQFP 132 IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP
TMS320M500PQL 관련 제품 이미지
left
 • TMS320SA32NL
 • TMS320TCI100BZLZ
 • TMS320TCI6484CMH
 • TMS320TCI6608CYP-G1
 • TMS320VC5409APGE-12O
 • TMS320VC5410APGE120
 • TMS320VC5472GHK980
 • TMS320X2PJ
 • TMS32C6416DGLZW6E3
 • TMS320C6202BGNY25
 • TMS320DM6435ZWTQ5
 • TMS320C6746BZWTA3
 • TMS32C6416EGLZ5E0
 • TMS320UC5402PGE-80
 • TMS320LF2402APGAR
right
TMS320M500PQL 관련 키워드.
 • TMS320M500PQL 가격
 • TMS320M500PQL 도매상
 • TMS320M500PQL 제조업체
 • TMS320M500PQL 기술 데이터
 • TMS320M500PQL PDF
 • TMS320M500PQL 데이트씨트
 • TMS320M500PQL 그림
 • TMS320M500PQL 사진
 • TMS320M500PQL 파트
 • TMS320M500PQL 주식
 • TMS320M500PQL 재고
 • TMS320M500PQL 견적요청
 • 구매 TMS320M500PQL
 • TMS320M500PQL 문의
 • TMS320M500PQL 온라인 주문

논평

최신 제품

DH8910CC S LJVY  Intel

DH8910CC S LJVYIC Chips, ,Chipsets 8910 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

DH8950CL S LKCK  Intel

DH8950CL S LKCKIC Chips, ,Chipsets 8950 Chipset Server FCBGA942

상세 정보

DH8955CL S LKD4  Intel

DH8955CL S LKD4IC Chips, ,Chipsets 8955 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

DH8920CC S LK5Y  Intel

DH8920CC S LK5YIC Chips, ,Chipsets 8920CC Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

BD82Q67 S LJ4D  Intel

BD82Q67 S LJ4DIC Chips, ,Chipsets Q67 Express Chipset Desktop FCBGA-942

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com