ADSP-BF531SBSTZC43
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-ADSP-BF531SBSTZC43
제조업체 부품 번호:

ADSP-BF531SBSTZC43

제품 분류: 집적 칩
제조업체: Analog Devices
제품 요약:
  datasheetADSP-BF531SBSTZC43 Datasheet
꾸러미:
수량: 930 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:930즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: Analog Devices
제품 분류: 집적 칩
검색 소자 모델 : "ADSP-" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
ADSP-21061KS-160 Analog Devices QFP 931
ADSP-BF504KCPZ-4 Analog Devices Inc. 88-LFCSP-VQ (12x12) 952 IC CCD SIGNAL PROCESSOR 88LFCSP
ADSP-21062LABZ-160 Analog Devices BGA 955
ADSP-BF534BBCZ-5A Analog Devices Inc. CSPBGA-182 963 IC DSP CTLR 16BIT 182CSPBGA
ADSP-BF701KBCZ-1 Analog Devices 184-CSPBGA 963 IC DSP LP 128KB L2SR 184BGA
ADSP-2181KSTZ-160 Analog Devices Inc. 128 ld LQFP 965 IC DSP CONTROLLER 16BIT 128TQFP
ADSP-21160NCB-100 Analog Devices Inc. 400-PBGA 984 IC DSP CONTROLLER 32BIT 400BGA
ADSP-21BT101JST Analog Devices QFP 986
ADSP-BF522KBCZ-3C2 Analog Devices Inc. 289-CSPBGA 1004 IC DSP CTRLR 300MHZ 289CSPBGA
ADSP-21363BBC-1AA Analog Devices BGA 87
ADSP-BF538BBCZ-5A Analog Devices Inc. 316-CSPBGA 1010 IC DSP CTLR 16BIT 316CSPBGA
ADSP-2188MKSTZ-300 Analog Devices Inc. LQFP-100 1037 IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP
ADSP-21364BBCZ-1AA Analog Devices Inc. 136-CSPBGA 1040 IC DSP 32BIT 333MHZ 136-CSPBGA
ADSP-2191MBCA-140 Analog Devices Inc. 144-MiniBGA 1041 IC DSP CONTROLLER 16BIT 144MBGA
ADSP-21369BSWZ-1A Analog Devices Inc. LQFP-208 1042 IC DSP 32BIT 266MHZ 208LQFP
ADSP-BF531SBSTZC43 관련 제품 이미지
left
 • ADSP-21061KS-160
 • ADSP-BF504KCPZ-4
 • ADSP-21062LABZ-160
 • ADSP-BF534BBCZ-5A
 • ADSP-BF701KBCZ-1
 • ADSP-2181KSTZ-160
 • ADSP-21160NCB-100
 • ADSP-21BT101JST
 • ADSP-BF522KBCZ-3C2
 • ADSP-21363BBC-1AA
 • ADSP-BF538BBCZ-5A
 • ADSP-2188MKSTZ-300
 • ADSP-21364BBCZ-1AA
 • ADSP-2191MBCA-140
 • ADSP-21369BSWZ-1A
right
ADSP-BF531SBSTZC43 관련 키워드.
 • ADSP-BF531SBSTZC43 가격
 • ADSP-BF531SBSTZC43 도매상
 • ADSP-BF531SBSTZC43 제조업체
 • ADSP-BF531SBSTZC43 기술 데이터
 • ADSP-BF531SBSTZC43 PDF
 • ADSP-BF531SBSTZC43 데이트씨트
 • ADSP-BF531SBSTZC43 그림
 • ADSP-BF531SBSTZC43 사진
 • ADSP-BF531SBSTZC43 파트
 • ADSP-BF531SBSTZC43 주식
 • ADSP-BF531SBSTZC43 재고
 • ADSP-BF531SBSTZC43 견적요청
 • 구매 ADSP-BF531SBSTZC43
 • ADSP-BF531SBSTZC43 문의
 • ADSP-BF531SBSTZC43 온라인 주문

논평

최신 제품

CS82TPCF S LJ42  Intel

CS82TPCF S LJ42IC Chips, ,Chipsets EG20T Express Chip set Mobile PBGA-376

상세 정보

BD3420 S LH25  Intel

BD3420 S LH25IC Chips, ,Chipsets 3420 Chipset Server FCBGA-951

상세 정보

AC82GL40 S LB95  Intel

AC82GL40 S LB95IC Chips, ,Chipsets GL40 Express Chipset Mobile FCBGA-1329

상세 정보

DH8925CL S LK96  Intel

DH8925CL S LK96IC Chips, ,Chipsets 8925 Chipset Server FCBGA942

상세 정보

DH8903CC S LJVZ  Intel

DH8903CC S LJVZIC Chips, ,Chipsets 8903 Chipset Server FCBGA-942

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com