EN29LV620BB-70TIP
이미지는 다만 조회할수 잇는 제품 내역 참조입니다
Kynix 부품 번호: KY32-EN29LV620BB-70TIP
제조업체 부품 번호:

EN29LV620BB-70TIP

제품 분류: 메모리
제조업체: EON
제품 요약:
  datasheetEN29LV620BB-70TIP Datasheet
꾸러미: TSOP
수량: 1304 PCS
무연 여부 / RoHS 준수 여부: 무연 / RoHS 준수
수분 민감도 레벨(MSL): 3(168 시간)
주문 가능 수량
수량:1,304즉시 선적 가능
입력 수량:
최소 주문 수량:1
배수:1
구매 구매
1+: $0.00000
10+: $0.00000
100+: $0.00000
500+: $0.00000
1000+: $0.00000
주의사항:하기 폼을 완성하시면 저희가 최대한 빨리 연락드리도록하겟습니다.
*구매수량:   목표를 가격: (USD)
*담당자 이름:   회사명:
*전자 우편:    
전화 번호:  (포함한 국가 코드)
비고:
  제출
사양꾸러미 지불운송판매 후의 품질보증
제조업체: EON
제품 분류: 메모리
검색 소자 모델 : "EN29L" 포함 단어 15
부품 번호 제조업체 꾸러미 수량 제품 요약
EN29LV320BB-70TIP EON TSOP 1304
EN29LV320AT-70TCP EON TSOP 1356
EN29LV320T-70TIP EON TSSOP 1373
EN29LV400AT-70TCP EON TSOP 1458
EN29LV400B-70BI EON 1621
EN29LV640T-90TIP EON TSOP 1704
EN29LV640B-90TIP EON 1704
EN29LV320T-70TCP EON TSOP 1804
EN29LV800BB-70TIP EON TSSOP 1874
EN29LV320AB-70TCP EON TSOP 1904
EN29LV160BB-70TIP EON TSOP 4581
EN29LV800AB-70TCC EON TSOP 1964
EN29LV160BT-70TIP EON TSOP 1200
EN29LV400AB-70BIP EON BGA 1200
EN29LV640L-70TIP EON TSOP 1200
EN29LV620BB-70TIP 관련 제품 이미지
left
 • EN29LV320BB-70TIP
 • EN29LV320AT-70TCP
 • EN29LV320T-70TIP
 • EN29LV400AT-70TCP
 • EN29LV400B-70BI
 • EN29LV640T-90TIP
 • EN29LV640B-90TIP
 • EN29LV320T-70TCP
 • EN29LV800BB-70TIP
 • EN29LV320AB-70TCP
 • EN29LV160BB-70TIP
 • EN29LV800AB-70TCC
 • EN29LV160BT-70TIP
 • EN29LV400AB-70BIP
 • EN29LV640L-70TIP
right
EN29LV620BB-70TIP 관련 키워드.
 • EN29LV620BB-70TIP 가격
 • EN29LV620BB-70TIP 도매상
 • EN29LV620BB-70TIP 제조업체
 • EN29LV620BB-70TIP 기술 데이터
 • EN29LV620BB-70TIP PDF
 • EN29LV620BB-70TIP 데이트씨트
 • EN29LV620BB-70TIP 그림
 • EN29LV620BB-70TIP 사진
 • EN29LV620BB-70TIP 파트
 • EN29LV620BB-70TIP 주식
 • EN29LV620BB-70TIP 재고
 • EN29LV620BB-70TIP 견적요청
 • 구매 EN29LV620BB-70TIP
 • EN29LV620BB-70TIP 문의
 • EN29LV620BB-70TIP 온라인 주문

논평

최신 제품

PSD854F2V-12MI  STMicroelectronics

PSD854F2V-12MIMemory, ,IC FLASH 2MBIT 120NS 52PQFP

상세 정보

PSD813F2A-70M  STMicroelectronics

PSD813F2A-70MMemory, ,IC FLASH 1MBIT 70NS 52PQFP

상세 정보

PSD813F2A-90UI  STMicroelectronics

PSD813F2A-90UIMemory, ,IC FLASH 1MBIT 90NS 80LQFP

상세 정보

PSD813F2VA-15U  ST

PSD813F2VA-15UMemory, QFP,IC FLASH 1MBIT 150NS 80LQFP

상세 정보

PSD813F2VA-20UI  STMicroelectronics

PSD813F2VA-20UIMemory, ,IC FLASH 1MBIT 200NS 80LQFP

상세 정보

어떻게 전자 부품 구매
어떻게 삽니까?
검색
문의
주문
운수 서비스
 
배달
FedEx
UPS
DHL
TNT
 
지불
PayPal
신용카드
전신환
서구 연합
 
애프터 서비스
품질 컨트룰
보증
다시 교체
 
 
Kynix 소개
회사 소개
우리 역사
우리 역사
문의
가입 우리
© 2008-2021 kynix.com 모든 저작권 보유.
전화 번호:00852-81928838    E-mail:info@kynix.com